[/vc_column]

START 9 OKTOBER 2018
(individuele afspraak)

TELKENS OP DINSDAG EN DONDERDAG VAN 19U00 TOT 20U00

LESDATA: 

09/10 – 11/10 – 16/10 –  18/10 – 23/10 – 25/10 – 06/11 – 08/11 – 13/11 – 15/11 – 20/11 – 22/11 – 27/11 – 29/11 –  04/12 – 06/12


 

RUGSCHOOL

 

Rugschool is een analytische benadering om de functionele werking van de wervelkolom te verbeteren en zo de rugklachten te verminderen. Een informatieve en educatieve structuur is in de cursus geïntegreerd om de kan op herval preventief te voorkomen.Aanvraag informatie

Aanvraag informatie


 

Expert Advice Programma

RUGSCHOOL

– (Preventief) werken aan een sterke rug –

Interesse?

Schrijf je in via:

filip.debast@waerwaters.com


RUGSCHOOL

Een sedentaire levensstijl, te weinig bewegen, te zwakke buik- en rugspieren, een verkeerde lichaamshouding bij het werk of een verkeerde houding bij het heffen en tillen, zijn mogelijke factoren die in belangrijke mate bijdragen tot het ontstaan van rugproblemen. Rugpijn is een van de meest voorkomende klachten van deze tijd. 80% van de Belgische bevolking heeft wel eens te kampen met een periode van rugpijn. Daarom is een preventieve en effectieve aanpak van dit probleem van groot belang.

Het Expert Advice Programma ‘Rugschool’ heeft enerzijds als doel om u bewuster te leren omgaan met uw rug, om op die manier een gedragsverandering te verwezenlijken. Anderzijds heeft het programma als doel om pijn te verminderen en het functioneren in het dagelijkse leven of op het werk te verbeteren.
Het opnemen van een actieve rol door de deelnemer is dus cruciaal om oude gewoonten af te leren en om de informatie, het advies en de technieken vanuit het programma consequent toe te passen. Het verschil is pas merkbaar wanneer u in het dagelijks leven creatief omspringt met de opgedane informatie.


WAT HOUDT RUGSCHOOL IN?

Het Expert Advice programma “Rugschool” draait om educatieve en intensieve begeleiding van het individu. Het is een totaalaanpak waar er door de expert, Filip Debast, aandacht wordt besteed aan volgende items:

– Ademhaling
– Mobiliteit
– Stabiliteit
– Kracht en conditie
– Ergonomie
– Heffen en tillen
– Theoretisch en praktisch onderricht van het gebruik van de lage rug

Het programma bestaat uit 16 sessies (2x per week) over een periode van 8 weken. Elke sessie heeft een tijdsduur van 60 minuten.

 

WIE HEEFT BAAT BIJ RUGSCHOOL ?

Het programma is bedoeld voor personen die acute en chronische rugpijn ervaren en voor mensen die rugpijn wensen te voorkomen.


DESKUNDIGE

Filip Debast is een holistisch lifestylecoach en exercise specialist (health & performance) met specialisatie in stabiliteitstraining en rug problematieken. Zijn achtergrond is lichamelijke opvoeding en sinds 2004 is hij actief in de fitness sector. Hij staat gekend om zijn deskundigheid en professionele aanpak. Een Holistic Coach begeleidt mensen naar een innerlijk welbevinden en een gezonde levensstijl. Het begrip ‘holistisch’ betekent hier dat men niet alleen kijkt naar de mentale of psychische factoren achter het menselijk gedrag, maar ook naar de lichamelijke, energetische en emotionele kanten van de mens.


VOORBEREIDING

 1. INTAKE- TESTEN: De eerste afspraak is een individuele afspraak waar volgende testen zullen worden afgenomen. Deze afspraak kan worden ingepland met de expert op het initiatiemoment van 2 oktober 2018.
 • Intakegesprek: Tijdens het intakegesprek gaan we aan de hand van zeer gerichte vragen na wat juist de problematieken zijn en bepaalt u samen met de expert uw doelstelling en uw verwachtingen.
 • 6 functionele testen van de wervelkolom: Tijdens deze testen wordt er gezocht naar zwakke schakels binnen het spierketensysteem. Spieren die bijvoorbeeld te kort zijn worden tijdens het oefenschema terug op lengte gebracht en spieren die te lang zijn worden bijgetraind.
  • Volgende testen worden uitgevoerd:
   1) De kracht en coördinatie van de schuine buikspieren
   2) De kracht en coördinatie van de lage buikspieren
   3) Ademhaling
   4) Activatie van de multifidus
   5) Bewegingspatroon van de schuine buikspieren
   6) Beenlengte verschil
 • Statische en dynamische houdingsanalyse
  Tijdens de houdinganalyse wordt er gekeken naar de manier waarop u staat en beweegt. Dit is cruciaal om te zien welke spieren er verkort of verlengd zijn.
 • Cardio test
  Tijdens deze test wordt uw conditie gemeten. Het resultaat is een weergave van de Vo2 max., wat de maximale zuurstofopname is gedurende 1 min tijdens inspanning. Hoe hoger dit cijfer is, hoe beter de conditie.

2. EINDBESPREKING INTAKE
De resultaten van bovenstaande testen worden samen met de expert geanalyseerd en besproken. Aan de hand van het intakegesprek, de 6 functionele testen, de statische en dynamische houdingsanalyse en de cardio test wordt uw gepersonaliseerd trainingsschema opgemaakt die uw persoonlijke houding verbetert en klachten doet verminderen.

 

 

PROGRAMMA

Het programma start op dinsdag 9 oktober en loopt 8 weken.

De sessies gaan 2 maal per week door op dinsdag en donderdag van 19u00 tot 20u00.

1. DINSDAG: THEORIE & PRAKTIJK

Volgende onderwerpen zullen aan bod komen in de lessen:

 • Inleiding en situering rugschool
 • Functie en anatomie van de wervelkolom
 • Ademhaling
 • Ergonomie
 • Heffen & tillen
 • Tips & tricks dagelijkse activiteiten
 • Evaluatie

Na het theoretische gedeelte wordt er overgegaan naar het praktijkgedeelte waar u intensief begeleid wordt in de training door de deskundige.

2. DONDERDAG: GEZAMELIJK TRAININGSMOMENT INCLUSIEF INDIVIDUELE BEGELEIDING

Het programma op donderdag bestaat uit volgende elementen:

 • Ademhaling
 • Mobiliteit en flexibiliteit
 • Stabiliteit oefeningen
 • Krachttraining
 • Cardio training

Indien u 1 van de sessies niet kunt bijwonen, dan geeft u dit door aan de deskundige. Samen wordt er gezocht naar een moment waar u de sessie (onder begeleiding van de expert kan inhalen)


EVALUATIE & OPVOLGING

Aan het einde van het programma vindt er een evaluatiemoment plaats. Op dit moment wordt uw begintoestand vergeleken met uw eindresultaat en bespreekt u uw resultaten samen met de expert.

 

PRIJS

Prijs voor leden: 180 euro*
Prijs voor niet leden: 240 euro**

We maken een onderscheid tussen leden en niet leden.
*Onder een “lid” verstaan we elke natuurlijke persoon die een maand- of jaarabonnement (vooruitbetaald of per domiciliëring heeft aangeschaft bij Waer Waters art.2.1
**Onder een “niet lid” verstaan we elke natuurlijke persoon die niet verbonden is aan de club (niet in het bezit van een maand- of jaarabonnement) of elke natuurlijke persoon die een WWC kaart heeft aangeschaft bij Waer Waters art2.


 

Waer Waters is elke dag open, 7/7 incl. feestdagen van 8u tot 23u.    Rodenberg 21 1702 Groot-Bijgaarden


 Copyright © 2017 – designed by WAER WATERS

ID229343_WordpressRugschoolEAP-nl