[/vc_column]

Start 13 oktober 2018

 

Telkens op ZATERDAG
van 09u00 tot 12u00

 

gedurende 8 weken

 

Lessen:

13/10/18, 20/10/18, 27/10/18, 10/11/18, 17/11/18, 24/11/18, 01/12/18, 08/12/18

 


 

Mindfulness “Gezond leven met mindfulness”

Het Expert Advice Programma “Gezond leven met Mindfulness” heeft enerzijds als doel om te ontspannen en om aandacht te schenken. Anderzijds heeft het programma het doel bewust te leven in het hier en nu om op die manier tot inzichten te komen.


AANVRAAG INFORMATIE

Aanvraag informatie


 

Expert Advice Programma

MINDFULNESS

– Gezond leven met Mindfulness –

Interesse? 

Schrijf je in via:

filip.debast@waerwaters.com


GEZOND LEVEN MET MINDFULNESS

Burn-out, chronische vermoeidheid en depressie zijn helaas niet meer weg te denken uit het (bedrijfs)leven. Studies geven aan dat 28% van de Belgische bevolking ooit een burn-out heeft of heeft gehad. Bovendien behoort 9,6% van de werkende mens tot de categorie die stress als een acuut probleem ervaren. Stress kan u uitputten, u depressief of ziek maken en zelfs uw leven verkorten. Het is dus van groot belang dat men deze stress als individu op de juiste manier weet te kanaliseren.

Het Expert Advice Programma “Gezond leven met Mindfulness” heeft enerzijds als doel om te ontspannen en om aandacht te schenken en te luisteren naar uw lichaam. Anderzijds heeft het programma het doel bewust te leven in het hier en nu om op die manier tot inzichten te komen.

Het programma is gebaseerd op de pijlers van Dr. Jon Kabat Zinn, de grondlegger van mindfulness. Hij ontwikkelde aan de universiteit van Massachusetts een succesvol programma voor mensen die gebukt gaan onder zware vormen van stress. Tijdens het programma is een actieve rol van het individu cruciaal. Dit om oude gewoonten af te leren en om de informatie, het advies en de technieken vanuit het programma consequent toe te passen.
Het verschil is pas merkbaar wanneer men in het dagelijks leven creatief omspringt met de opgedane informatie.


WAT HOUDT MINDFULNESS IN?

Het Expert Advice Programma “Gezond leven met Mindfulness” draait om “educatie van het individu om inzichten te verwerven”.  Het is een totaalaanpak waar er door de experten, Leo Herrebosch & Filip Debast, aandacht wordt besteed aan volgende items:

– Ademhaling
– Stressreductie
– Bewust leven in het hier en nu

Gezond leven met mindfulness bestaat uit 8 sessies (3 uur/sessie) over een periode van 8 weken.

 

WIE HEEFT BAAT BIJ MINDFULNESS ?

Het programma is bedoeld voor personen die balans willen creëren in hun leven maar eveneens voor mensen die bepaalde gezondheidsproblemen ervaren en die op zoek zijn naar manieren om stress te kanaliseren.


DESKUNDIGEN

Filip Debast is een holistisch lifestylecoach en exercise specialist (health & performance). Zijn achtergrond is lichamelijke opvoeding en sinds 2004 is hij actief in de fitness sector. Hij staat gekend om zijn deskundigheid en professionele aanpak. Holistic coaching begeleidt mensen naar een innerlijk welbevinden en een gezonde leefstijl. Het begrip ‘holistisch’ betekent hier dat men niet alleen kijkt naar de mentale of psychische factoren achter het menselijk gedrag, maar ook naar de lichamelijke, energetische en emotionele kanten van de mens.

Leo Herrebosch is sinds 1997 officieel filosoof-krijgskunstenaar, maar hij noemt zichzelf liever een leer-en bewegingsarchitect. Hij is een filosoof en master in de martiale kunsten die je met veel passie en energie begeleidt bij het leven volgens de principes van de mindfulness.


PROGRAMMA

Onze systematische trainingsaanpak, om vormen van (zelf-) beheersing en wijsheid in ons leven te integreren, is gebaseerd op het programma en innerlijke talenten van Dr. Jon Kabat Zinn, de grondlegger van mindfulness. Door het ontwikkelen van Qi Gong (het werken met energie en een initiatie van Tai Ji Quan) en andere meditatieoefeningen en ze te harmoniseren in ons dagelijks leven kunt u mentale formaties als angst, verdriet, boosheid en paniek verminderen en uw totale levenskwaliteit – van vreugde en geluk – optimaliseren. De onuitputtelijke inspiratiebron van dit trainingsprogramma zijn Taoïstische en Boeddhistische meditatietechnieken.

 

De 8 sessies omvatten een theoretische en praktische benadering.

De lessen hebben steeds dezelfde structuur:

9u00 – 10u00: Praktische benadering onder de vorm van meditatieoefeningen in de thermen van Waer Waters
10u00 – 11u00: Theoretische en praktische benadering door expert, Filip Debast.
11u00 – 12u00: Theoretische en praktische benadering door expert, Leo Herrebosch.

 

Volgende items komen aan bod:

  • Les 1: inleiding en situering mindfulness + ademhalingsoefeningen
  • Les 2: werkdefinitie mindfulness + meditatietechnieken en working in exercises zone 1
  • Les 3: Beginnen en het belang van voeding + Qi Gong technieken en working in exercises zone 2
  • Les 4: Volhouden en het belang van beweging + stretching technieken en working in exercises zone 3
  • Les 5: Verdiepen en het belang van slaap + Tai chi technieken en working in exercises zone 4
  • Les 6: Rijpen en het belang van hydratatie + zelfmassage en working in exercises zone 5
  • Les 7: Oefenen en het belang van positief denken + gewrichtsmeditatie en working in exercises zone 6
  • Les 8: Evaluatie

 

 

DATA

De lessen gaan steeds door op zaterdag van 9u00 tot 12u00.

Lessen:

13/10/18, 20/10/18, 27/10/18, 10/11/18, 17/11/18, 24/11/18, 01/12/18, 08/12/18

Indien u 1 van de sessies niet kunt bijwonen, dan geeft u dit door aan de deskundige. U kan na het programma de gemiste sessie inhalen door deel te nemen aan de wekelijkse mindfulness yogatraining die ingepland staat in het uurrooster van de groepslessen.

 

Op zaterdag 6 oktober kan u deelnemen aan een gratis initiatiemoment. Tijdens deze sessie kunt u proeven van de oefeningen die tijdens het programma aan bod zullen komen en wordt het belang van mindfulness toegelicht.

De initiatiemoment start om 9u00 en eindigt omstreeks 10u30.

EVALUTATIE & OPVOLGING

Aan het einde van het programma vindt er een evaluatiemoment plaats. Op dit moment wordt uw begintoestand vergeleken met uw eindresultaat en bespreekt u uw resultaten samen met de expert.

PRIJS

Prijs voor leden: 270 euro*

Prijs voor niet leden: 350 euro**

We maken een onderscheid tussen leden en niet leden.

*Onder een “lid” verstaan we elke natuurlijke persoon die een maand- of jaarabonnement (vooruitbetaald of per domiciliëring heeft aangeschaft bij Waer Waters art.2.1
**Onder een “niet lid”: elke natuurlijke persoon die niet verbonden is aan de club (niet in het bezit van een maand-of jaarabonnement) of elke natuurlijke persoon die een WWC kaart heeft aangeschaft bij Waer Waters art2.


 

Waer Waters is elke dag open, 7/7 incl. feestdagen van 8u tot 23u.    Rodenberg 21 1702 Groot-Bijgaarden


 Copyright © 2017 – designed by WAER WATERS

ID229343_WordpressMindfulnessEAP-nl